Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

14. sjednica Gradskog vijeća

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u četvrtak 15. rujna 2022. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Svetog Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16:00 do 16:30 sati.

 

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

 

1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
2. Polugodišnji izvještaj Proračuna Grada Požege za 2022. godinu
   - prilog
3. a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2022. godine
    b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za prvo polugodište 2022. godine
    c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2022. godine
    d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2022. godine
    e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2022. godine
4. Izvješće o korištenju proračunske zalihe od 1. travnja do 30. lipnja 2022. godine
5. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Požege i Grada Makarske
    - prilog
6. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradskog muzeja Požega
    - prilog
    - prilog
    - prilog
    - prilog
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o parkiranju
    -  prilog
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

13. sjednica Gradskog vijeća

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u četvrtak 30. lipnja 2022. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Svetog Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16:00 do 16:30 sati.

 

D N E V N I   R E D

- Obavijest uz poziv
- Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
2. Prijedlog Odluke o službenoj odori i službenoj iskaznici komunalnog redara Grada Požege
3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2022./2023.
4. a) Izvješće likvidatora o provedenoj likvidaciji i prijedlog podjele imovine Javne ustanove Sportski objekti Požega - u likvidaciji
   b) Zaključno izvješće likvidatora o provedenoj likvidaciji i zaključna likvidacijska financijska izvješća (za Javnu ustanovu Sportski objekti Požega - u likvidaciji)
      - materijal za obje točke      - ispravak 4.b
      - izvješće likvidatora

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.