Alati za pristupačnost

25. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik dr. sc. DINKO ZIMA
Postavlja pitanje gradonačelniku vezano uz pitanje postavljeno na prošloj sjednici: „Da li ste dali suglasnost Fakultetu turizma i ruralnog razvoja za korištenje prostora Poljoprivrednog fakulteta, s obzirom na to da Grad treba dati suglasnost fakultetu za korištenje prostora u vlasništvu Grada Požege“.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Odgovara vijećniku Zimi kako je izgledno da on ne razumije ustroj sveučilišta i što znači integrirano sveučilište te smatra da vijećnik zadire u autonomiju sveučilišta. Ističe sljedeće: „Grad Požega je dao suglasnost i podršku za osnivanje Fakulteta turizma i ruralnog razvoja kao pravnom sljedniku Veleučilišta u Požegi -  izrijekom piše Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera. Procesuiranjem Veleučilišta u sastavnicu sveučilišnog studija napravljen je elaborat koji je odobren od Ministarstva, a odluka grada je da se gradska nekretnina daje Sveučilištu kao pravnom sljedniku. U sastavnici Sveučilišta u akademskoj godini 2022./2023. koja je bila zadnja akademska godina izvođenja studija VVV -a nije upisan niti jedan student, jer nije ni upisivao studente, upisalo je Veleučilište u Požegi. U godini preustroja sukladno Zakonu o radu, svi djelatnici Veleučilišta u Požegi preuzeti su u novu ustanovu pod onim uvjetima iz bivše ustanove. U novoj ustanovi pojedini profesori i djelatnici trebali su odraditi nastavu za koju više nisu imali uvjeta, jer „Putni studij“ kako se to često puta govori za studij VVV-a, sada dijelom ishoda učenja je na V. razini, a veleučilišni ishod učenja trebao bi biti na VI. razini. To bi značilo da Fakultet odnosno Sveučilište koje je osnovalo Fakultet turizma i ruralnog razvoja kao svoju sastavnicu ne bi mogao više izvoditi taj studij. Nastavnici koji su prešli na Fakultet su ostali bez radnog mjesta, jer nisu ispunjavali uvjete, osim jednog nastavnika koji je ispunjavao uvjet da bude izabran za zvanje docenta i taj je prešao na Fakultet agrobiotehničke znanosti. Neki su uspjeli postići zvanje docenta, neki nisu i ovih dana im je raskinut ugovor o radu. Neki su mijenjali polje, imali su temeljno polje u jednom i prešli su u polje poljoprivreda, a neke smo proveli u zvanje znanosti u sastavnici Poljoprivrednog instituta. Suglasnost gradonačelnika nije potrebna s obzirom na potpisani ugovor između Grada i Fakulteta budući Fakultet pripada i ponosna je članica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera koja ima svoju pravnu osobnost. Danas je dekan Fakulteta turizma i ruralnog razvoja sa  dekanicom Učiteljskog fakulteta potpisao istu takvu suglasnost, jer na Sveučilištu niti jedna sastavnica ne može doći raditi, ako mu druga sastavnica ne da suglasnost. Najavljujem, da će početkom nove studijske godine početi izvoditi i program Učiteljskog fakulteta u Požegi kad je u pitanju predškolski odgoj.“
dr.sc. DINKO ZIMA - zavaljuje na odgovoru i navodi. „Ovo nije bilo pitanje, i napominjem da je dekan prošli puta rekao da postoji novi ugovor koji je potpisan 2. lipnja 2023. godine, znači nakon završetka svih predavanja. U tom ugovoru stoji da fakultet bez Grada Požege, bez prethodne suglasnosti neće dati na korištenje nekretninu. Moje pitanje je vezano je za 1800 sati izvedenih na Veleučilištu u tri godine, prva, druga i treća godina VVV-a i ako uzmemo da je za svaku učionicu najam 200,00 kuna, riječ je o iznosu od 350.000,00 kuna - iz tog razloga je bilo moje pitanje. Ugovor je s gradom potpisan 2. lipnja 2023. godine nakon završenih predavanja na vinogradarstvu, do tada je važio, pretpostavljam stari ugovor s gradom.“
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku: „Čudi me da se ne razumiju osnovne stvari. Dekan  Veleučilišta dao je Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera prostor za izvođenje nastave u okviru svoje djelatnosti. Dakle, svi fakulteti koji su sada sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera mogu ovdje bez dodatne suglasnosti Grada Požege izvoditi nastavu i istu će izvoditi i dalje.“

Vijećnik ANTE KOLIĆ
Postavlja pitanje gradonačelniku: „Kako teče realizacija radova na poboljšanju zaštite od voda područja grada Požege“.
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku da je to vrlo aktualno pitanje te da je u tijeku izrada Strategije sustava odvodnje oborinskih voda, na temelju koje će Grad Požega graditi i razvijati način zaštite od poplava i oborinskih voda.

Vijećnica MARTINA VLAŠIĆ ILJKIĆ
Postavlja pitanje gradonačelniku: „Zanima me što je sa obnovom stambenih zgrada na području grada Požege. Imali smo projekte koji su neslavno završili, optužnicama i nepravomoćnim presudama bivšeg gradonačelnika. Zanima me, što je s projektima koji su u tijeku, koliko je njih, a pogotovo kroz energetsku učinkovitost višestambenih zgrada. Da li je moguća ugradnja liftova u  stambenim zgradama s četiri i više katova, budući je to od važnosti za invalidne i starije osobe kao i za obitelji sa malom djecom.“
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećnici te da će se njeno pitanje uputiti tvrtki Komunalac Požega d.o.o. u čijoj je nadležnosti briga o stambenim zgradama, energetskoj obnovi i ugradnji dizala i istome će dobiti pisani odgovor.

Vijećnik MITAR OBRADOVIĆ
Pita gradonačelnika koliko je za njegova mandata održano javnih savjetovanja s građanima i da li je s predsjednicima Mjesnih odbora održan još koji sastanak osim onog prvog protokolnog sastanka prilikom konstituiranja Mjesnih odbora.
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku da su javna savjetovanja s građanima održana o temama koje su bile predviđene planom te da je vijećnik Obradović bio na savjetovanju vezanom za rekonstrukciju trga. Nadalje, dodaje da je traženo mišljenje građana vezano uz odmaralište u Baški kao i za druge teme vezane uz gradske  projekte u kojima su građani sudjelovali sa svojim idejama i  prijedlozima. Vezno uz sastanke s Mjesnim odborima navodi da je održano niz sastanaka te naglašava: „Vama za informaciju vodimo po Mjesnim odborima aktivnosti, radove koji su napravljeni, i iznenadili bi se koliko je toga temeljem tih sastanaka i razgovora odrađeno u ove tri godine.“ Potom dodaje da će se na kraju mandata o istome izraditi izvješće koje će biti dostupno svim građanima.
Vijećnik MITAR OBRADOVIĆ na gradonačelnikov odgovor dodaje sljedeće: „Iz ovoga što ste vi sada rekli, koliko ja znam, održano je jedno javno savjetovanje vezano za uređenje trga, i isto je bilo traženo u projektu, nje odrađeno od strane grada. Vezano za Bašku, to nije bilo javno savjetovanje to je bila anketa koju sam inače ja predložio, vi ste to prihvatili i ja to podržavam. Za dvije i pol godine, koliko znam, jedno javno savjetovanje koje je po difoltu moralo biti, a sa predsjednicima Mjesnih odbora vi niste održali niti jedna sastanak - pojedinačni sastanci sa kime, ne znam. Predsjednik sam Mjesnog odbora Centar i nisam dobio niti jedan poziv za sastanak.“

Vijećnik dr.sc. DINKO ZIMA
Vijećnik pita gradonačelnika sljedeće: „Unazad mjesec i pol dana su bila tri zapošljavanja u Gradskom muzeju, a na stranicama Gradskog muzeja kada odete na Plan zapošljavanja za 2023. godinu ne dobijete ništa. Da li će doći do povećavanja Proračuna za Gradski muzej. Napominjao sam već, da dokumenti Gradskog muzeja nisu objavljeni kako bi zakonski trebali, tako isto i ovaj plan zapošljavanja. Upozorio sam prije da zapisnici s Upravnog vijeća Gradskog muzeja nisu objavljeni, kako da znamo da su ta tri mjesta za zapošljavanje bila u planu zapošljavanja, ako nisu bili javnosti dostupni.“
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku da se radi o gradskoj ustanovi koja ima svoju web stranicu i da istu Grad kao osnivač može samo kontrolirati te dodaje da Gradski muzej Požega trenutno radi pod otežanim uvjetima jer je u tijeku preseljenje u novouređenu zgradu muzeja. Potom ističe: „Naravno da se ne može bez razloga i plana zaposliti troje ljudi. Potpisom ugovora o projektu Požeške bolte, vrijednog preko 5 mil eura, preuzeta je i obveza da se po završetku projekta zaposle tri djelatnika u Gradski muzej i to kustos, muzejski tehničar i blagajnik. Predmetno zapošljavanje je provedeno kroz natječajni postupak“. 

Vijećnik TOMISLAV HAJPEK
Pita u kojoj će se mjeri poštivati kriterij za zapošljavanje u projektu „ZAŽELI“, s obzirom da prioritet imaju žene starije od 50 godina.
JELENA VIDOVIĆ, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika
Odgovora vijećniku Hajpeku da aktualni poziv nije definirao uvjete te ovoga puta pozivom nije dan prioritet za zapošljavanje žena, tj. otvorena je mogućnost za zapošljavanja svih nezaposlenih osoba.

Vijećnik MITAR OBRADOVIĆ
Zahvaljuje na dostavljenom odgovoru s prošle sjednice u svezi sudskih sporova u Industrijskoj zoni, te dodaje: „Jedan spor je pokrenut 28. travnja 2023. godine, a drugi 27. rujna 2023. godine. Zaključujem da su ti sporovi pokrenuti tek nakon medijskih natpisa koji su vezani uz problem neispunjenih uvjeta za korištenje navedenih zemljišta.“ Potom pita  gradonačelnika: „Zašto niste ranije pokrenuli te sporove, i pokrenuli ste ih tek nakon medijskih natpisa“.
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku da sudski sporovi nisu pokrenuti zbog medijskih natpisa, pogotovo ne s medijskim natpisima koje vijećnik implicira te napominje da je posljednji sudski spor pokrenut u rujnu mjesecu i to prije isteka Ugovora.

Vijećnik JOSIP MATKOVIĆ
Pita zašto nije dobio odgovor na pitanje koje je postavio na prošloj sjednici, a odnosi se na igralište u Zelenoj ulici te ponovo pita: „Gdje su upisani novi vlasnici? Gdje je to bilo raspisano i zašto su upisani novi vlasnici na tom dijelu?“
KLARA MILIČEVIĆ, pročelnica Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove
Odgovara vijećniku da je predmetna nekretnina vraćena vlasnicima u postupku povrata imovine oduzete za vrijeme bivše Jugoslavije. 

Vijećnik MITAR OBRADOVIĆ
Pitanje se odnosi na demanti gradonačelnika vezan uz članak na 034 portalu u kojem vijećnik navodi: „Vi ste demantirali izgradnju vaše kuće. Tamo se u članku navodi vaše obećanje o zapošljavanju djeteta vašeg prijatelja. Demantirali ste samo za kuću, a stvari vezane uz nepravilnosti u Gradu Požegi -  to niste demantirali u tom članku.“
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku: „Postoji bitna razlika između te dvije stvari. Što se tiče moje kuće, prije dvadeset godina imam građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu, imam suglasnost konzervatora na rušenje i na projekt za izgradnju. Kada netko napiše da ja to nemam, a ja to imam - kažem izvolite dokumente. Ove vaše nekakve konstrukcije, tko je koga zaposlio, čiji je tko tata, sin, kćer i sl. -  nikada to nisam komentirao, nikada neću komentirati i ne tiče me se. Ovdje vas javno pozivam, ako imate snimku ili bilo što, dajte objavite to ili odnesite tamo gdje treba.“

24. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik MITAR OBRADOVIĆ
Postavlja pitanje gradonačelniku vezano uz sudske sporove za povrat zemljišta u Industrijskoj zoni, a odnosi se na kupce koji su kupili zemljište i nisu ispunili ugovorne obveze. Vijećnik moli da mu se na današnjoj sjednici ili do iduće sjednice dostave brojevi pokrenutih sudskih predmeta.
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku da su pokrenuta dva sudska spora koja se odnose na zemljište u posjedu N. Radića i tvrtke Promet građenja d.o.o. u kojem je donesena prvostupanjska presuda u korist Grada Požege, s napomenom, da je na predmetnu presudu uložene žalba te da će se vijećniku dostaviti poslovni broj pod kojim se predmeti vode kod nadležnog suda. Nadalje, navodi da su od četiri zemljišta dva vraćena u vlasništvo i posjed Grada Požege, predložena su za prodaju i tema su današnje sjednice Gradskog vijeća, a od druga dva jedno je zemljište privedeno svrsi sukladno zaključenom ugovoru dok se drugo se privodi svrsi.

Vijećnik ANTONIO ŠARIĆ
Postavlja pitanje u svezi izgradnje dvorane Gimnazije u Požegi te navodi: „Jučer je na Skupštini Požeško-slavonske županije vezano uz amandmane koje sam predložio, županima Jozić rekla da će nositelj projekta biti Grad Požega i to izgradnjom sportske dvorane za potreba OŠ Julija Kempfa. S obzirom da ove godine kao i u projekcijama za sljedeću godinu u stavkama proračuna ništa nije vezano uz zgradu dvorane gimnazije kroz projekt OŠ Julija Kempfa, možete li nam reći nešto po tome pitanju?“
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku da je prvobitno bila predviđena izgradnja gimnazijske dvorane te naglašava: „Požeško-slavonska županija kao osnivač Gimnazije je dala preprojektirati postojeći projekt, jer su se promijenili standardi, naravno u skladu sa smjernicama europskih fondova. Napravljen je novi projekt, i trenutno su osnovne škole i osnivači osnovnih škola prihvatljivi prijavitelji na pozivu za izgradnju škola i dvorana. S obzirom, da se neposredno uz lokaciju predviđenu za izgradnju gimnazijske dvorane nalaze OŠ Julija Kempfa, Gimnazija i Glazbena škola, Grad Požega će s Kempfovom školom preuzeti od Požeško-slavonska županije i Gimnazije projekt za izgradnju velike trodijelne dvorane. Drugim riječima, sve tri škole će dobiti adekvatnu dvoranu, a prihvatljiv prijavitelj je Grad Požega kao osnivač osnovne škole. Sredstva nisu u proračunu jer je financiranje 100“% iz projekta, a ako bude potrebno sredstva će se osigurati kroz rebalans odnosno proračun za slijedeću godinu.“

Vijećnik ANTONIO ŠARIĆ pita u kojoj je fazi projekt.
GRADONAČELNIK odgovara vijećniku da je projekt završen te da se treba ishoditi građevinska dozvola.

Vijećnica MARTINA VLAŠIĆ ILJKIĆ
Navodi da ima saznanja da je inspekcija Ministarstva prometa, mora i infrastrukture dana, 24. listopada 2023. godine, naložila Gradu Požegi određene upravne mjere za žurno uklanjanje nedostataka na dionici ceste Požega - Mihaljevci, te pita: Koje su mjere poduzete ? Da li je Grad Požega dobio zapisnik inspekcije i da li su se otklonili nedostaci na cesti ?
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećnici da je problem što se na navedenoj dionici ceste brzo vozi i Grad Požega je predlagao i ponovo predlaže postavljane nadzorne kamere te ističe: „Vijećnik Šarić i njegovi prijatelji dokazali su svojim istraživanjem koje su tamo proveli, da je u pitanju brza vožnja, da se ne poštuju prometni znakovi niti s jedne, niti s druge strane, ne poštuje se ograničenje brzine od 40 km na sat odnosno sve prometne nesreće sa težim posljedicama dogodile su se pri daleko većim brzinama. Zajedno sa policijom napravljen je uvid na trenu te je određen popravak ograde, saniranje udarnih rupa, postavljanje dodatnih prometnih znakova i sl., a Grad Požega je poduzeo sve potrebe radnje vezane uz provođenje naloženih mjera.“ Potom napominje „da nije vidio nikakvo rješenje Ministarstva odnosno da je na naslov Grada Požege dostavljen samo dopis Policijske uprave Požeško-slavonske. Međutim ono od čega nećemo odustati to je postavljanje kamera. Grad nudi platiti postavljanje kamere, s prijedlogom da se kamera postavi u Mlinskoj ulici, negdje na sredini, da obuhvati i jednu i drugu stranu, tj. ulazak i izlazak na ravnoj dionici predmetne ceste.“

Vijećnik dr. sc. DINKO ZIMA
Pita gradonačelnika: „Koliko je Grad Požega prošle godine naplatio Poljoprivrednom fakultetu za korištenje zgrade u Vukovarskoj 17, u Požegi tj. bivšem Veleučilištu (s obzirom da su oni izvodili nastavu u cijeloj akademskoj godini).“
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Odgovara vijećniku Zimi da nije ništa naplaćeno sukladno važećem ugovoru o korištenju.

Vijećnik TOMISLAV HAJPEK
Vijećnik pita gradonačelnika zašto cenzus od 300 eura za dodjelu Božićnica građanima Grada Požege nije povećan „bar za 50 eura“ sukladno nastaloj inflaciji, povećanju troškova života i povećanju mirovina.
Pročelnica MAJA PETROVIĆ
Odgovara vijećniku Hajpeku da je „cenzus u skladu sa osiguranim proračunskim sredstvima i odluci o socijalnoj skrbi.

Vijećnik ANTONIO ŠARIĆ
Pita u kojoj je fazi asfaltiranje Vinogradske ulice u Mihaljevcima odnosno u kojoj fazi je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s gospodinom Tomićem te da li asfalt ide prema igralištu ili do kuće obitelji Abramović.
JELENA VIDOVIĆ, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika
Odgovora vijećniku Šariću da je Grad Požega od gospodina Tomića dobio suglasnost za izvođenje radova, ali zbog vremenskih uvjeta početak radova će biti na proljeće. Potom dodaje da asfaltiranje navedene ulice ide do kuće obitelji Abramović koja je posljednja izgrađena u ulici.

Vijećnik LUKA SAMARDŽIJA
Pita: Što sprječava Grad Požegu da kupi kameru na dionici ceste Požega - Mihaljevci ?
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku Samardžiji da je problem u tome što Grad može dati novce za kameru, ali istu mora kupiti i postaviti MUP te da se u svezi navedenog čeka inicijativa MUP-a.

Vijećnik dr. sc. DINKO ZIMA
Pita: „Da li je izrađena Strategija razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje 2021.-2027. godinu? Gdje je objavljena, s obzirom da je napravljena odluka o pokretanju 17. prosinca 2021. godine ?
JELENA VIDOVIĆ, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika
Odgovara vijećniku da je „Strategija izrađena, u fazi je konačnog nacrta, znači da nije još usvojena, a kako Grad ima pravo za nadoknadu, poziv je raspisan i tek kada podnesemo prijavu moći će se Strategija dostaviti na usvajanje Gradskom vijeću.
Vijećnik dr.sc. DINKO ZIMA postavlja dopunsko pitanje: „Da li Strategija obuhvaća razdoblje 2023.-2027. godinu? Hoće li Lokalna razvojna agencija to prihodovati ?
JELENA VIDOVIĆ - odgovora da je isto „sukladno smjernicama koje smo dobili od Ministarstva i proces uspostave je krenuo od 2021. godine“.
Vijećnik dr.sc. DINKO ZIMA dodaje: „Hoće li Lokalna razvojna agencija to prihodovati ?
GRADONAČELNIK - na dodatno pitanje vijećnika Zime daje potvrdan odgovora.

Vijećnica MARTINA VLAŠIĆ ILJKIĆ
Navodi da se pitanje se odnosi na Orljavsku ulicu, u Dervišagi te naglašava: „Navodno, prije dvije godine uklonjen je asfalt s jednog dijela ulice, cca 150 metara i već dvije godine ne događa se ništa. Građani su rekli - da su sami nasipavali cestu, da kiša i oborine stvaraju blato i da su napravljene privremene šahte, s nekim daskama. Dakle, što je sa tim i tko je izvođač radova.“
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećnici Vlašić Iljkić, da prvi puta čuje za činjenice iz njenog pitanja te da će iste provjeriti i potom dostaviti pisani odgovor.“

Vijećnik JOSIP MATKOVIĆ
Pita: „Kada će biti postavljena još dva rasvjetna stupa led rasvjete u Zelenoj ulici? Kada su upisana dva nova vlasnika na igralištu u Zelenoj ulici koje je bilo vlasništvo Grada Požege ?“
GRADONAČELNIK
Odgovora vijećniku da se s postavljanjem dodatnih rasvjetnih stupaca led rasvjete u Zelenoj ulici započeti u 2024. godine, od kraja mjeseca siječnja, sukladno osiguranim sredstvima u proračunu za 2024. godinu. Što se tiče dugog pitanja, odgovora vijećniku da će nakon provjere podataka dobiti pisani odgovor.

Vijećnik TOMISLAV HAJPEK
Vijećnik navodi sljedeće: „Pitanje se odnosi na problem pješačkog prijelaza koji se nalazio i obojan do pola kolnika na izlasku iz kružnog toka prema Kanižlićevoj školi. Djeca koja idu iz Katoličke i Kanižlićeve škole nemaju nigdje pješački prijelaz, pola zebre ima, pola nema - znači na kružnom toku, križanje Njemačke, Arslanovca i Kanižlićeve ulice.“
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku da će se njegov navod provjeriti.

Vijećnik MITAR OBRADOVIĆ
Pita gradonačelnika: Da li se nešto poduzelo kako bi se pojačala LED rasvjetu u Gradu, a vezno uz pritužbe gađana, osobito iz MO Centar?
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku da građani trebaju prihvatiti da je „led rasvjeta učinkovita, ekološka i štedljiva i da se ista ne postavlja radi jačeg ili šireg osvjetljena, već zato da bude jeftinija. Potrošnja struje je više od dvije trećine manja nego sa starom rasvjetom koja je raspršena, skupa i ekološki ne prihvatljivija“ te dodaje: „moramo se naviknuti na led rasvjetu, a primjedbe da led rasvjeta ne valja, da svijetli kao upaljač - to su primjedbe koje manje više nastaju iz nerazumijevanja.“

22. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik MITAR OBRADOVIĆ
     Na jednoj od sjednica Gradskog vijeća postavio sam pitanje gradonačelniku vezano za spor koji je bio vođen između Grada Požege i tvrtke Promet građenje d.o.o. Grad je izgubio spor, plaćeno je po presudi, a moje pitanje upućeno gradonačelniku bilo je - zašto grad nije uložio daljnji pravni lijek i na temelju čijeg pravnog mišljenja je takva odluka donesena. Gradonačelnik je obećao da će nam pribaviti to mišljenje (napismeno) i da ćemo ga dobiti ovdje. Koliko znam nismo ga dobili, pa bih volio da nam se odgovori - zašto ga nismo dobili, ako postoji.
     Na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća, u petom mjesecu donijeli smo Odluku o prodaji zemljišta u Industrijskoj zoni. Zanima me što je sa tim natječajem i da li je zemljište prodano i kome ?“
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
     Vezano uz sudski spor s tvrtkom Promet građenje d.o.o., gradonačelnik ističe da je isti dugo vođen i da je navedena tvrtka tužila Grad Požegu budući je drugom pravnom subjektu izvršena isplata  za radove koje je izvodila navedena tvrtka. Napominje, da se radi o sporu iz nekih prijašnjih vremena koji je okončan presudom po kojoj je Grad bio obvezan Promet građenju d.o.o. platiti iznos od cca 1.200.000,00 kn s pripadajućim troškovima te da je navedeni iznos plaćen  2020. godine. Potom navodi da je odvjetnika koji je zastupao Grad u spornom predmetu pitao zašto nije uložena revizija Vrhovnom sudu RH, odvjetnik je odgovorio da je pitao nadležne u Gradu da li da pokrene postupak revizije,  odgovoreno je da nema smisla tražiti reviziju.
     Potom odgovara vijećniku Obradoviću da će podaci vezani uz prodaju zemljišta u Industrijskoj ulici biti objavljeni na gradskoj web stranici i ističe: „Nakon objavljenih tekstova u medijima mogu reći da ništa od objavljenog nije točno. Predmetna zemljišta su na temelju prijedloga gradske uprave i gradonačelnika javnim natječajem sukladno Odluci iz 2018. godine po posebnim uvjetima prodavana poduzetnicama. Objavit ćemo sve točne podatke o tome radi istinitog informiranja građana.“

Vijećnik TOMISLAV HAJPEK
     Pita gradonačelnika zašto su na Festivalu „Zlatne žice Slavonije 2023.“ predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata sjedili tek u četrnaestom redu?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
     Odgovara vijećniku da što se tiče hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Grad Požega je prije dvije godine izborom 13. lipnja za Dan branitelja Požege jasno pokazao koliko vodi računa o statusu branitelja i ulozi branitelja u društvu.. Navodi da je festival pratilo više tisuća osoba na gradskom trgu od kojih je oko tristo sjedilo, tih tristo je na neki način bilo počašćeno i privilegirano i među tih tristo bili su u i predstavnici braniteljske populacije i svih braniteljskih udruga.

Vijećnik ANTONIO ŠARIĆ
     Prilikom provođenja postupaka javne nabave za izvođenje radova na uređenju Vinogradske ulice u Mihaljevcima i izgradnji Vrtića pod gradom vijećnik navodi da su izabrani prijavitelji temeljem kriterija najpovoljnijeg ponuditelja, što znači da se 90% maksimalno odnosi na za cijenu radova, a 10% na nešto drugo. Pita: „Zašto grad javnim natječajem ne utvrdi određeni instrument kojim će osigurati izvršenje radova u dogovorenom roku i to na način da se unutar utvrđenih kriterija u javnom natječaju doda još 10 %, 20% ili 30% za poštivanje rokova ili možda nekakav postotak za stručnost firme s kojim se sklapa ugovor. Zašto se ne uvede dodatni kriterij kojim bi se grad osigurao kako bi se radovi izvršili na vrijeme ?“
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
     Odgovara vijećniku da se Grad osigurava u svim natječajima i to garancijama. Napominje, da je trenutna situacija takova da je Grad sretan da se netko javi na natječaje vezane uz manje projekte, a vezno uz veće projekte javljaju se dvije, tri firme lokalnog karaktera koje uglavnom kasne na svim gradilištima. Smatra da  se sada primjenjuje najracionalnija varijanta i najracionalniji okvir i u pravilu do sada što je ugovoreno kvalitetno je odrađeno, i u približno ugovorenim  rokovima. Naglašava da je Muzej iznimka, ali Grad Požega je među rijetkima koji je uspio dovesti projekt blizu kraja sukladno utvrđenim rokovima.

Vijećnik dr.sc. DINKO ZIMA
     Pita gradonačelnika koji su razlozi ponavljanja (po drugi put) natječaja za ravnatelja Gradskog muzeja Požega i tko su trenutni članovi Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
     Odgovara vijećniku da je razlog za ponavljanja javnog natječaja u tome što niti jedan od kandidata nije dobio potreban broj glasova članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega. Potom je odgovorio vijećniku da su trenutni članovi Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega - docent dr.sc. Marko Šostar, predsjednik, dr.sc. Vesna Vlašić, Zdenka Šutalo, pedagoginja (ispred osnivača) te Ivana Domanović i Andreja Vojnić (ispred Gradskog muzeja Požega).
dr.sc. DINKO ZIMA potom pita gradonačelnika da li je gospođa Šutalo kao zamjena dosadašnjeg člana Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega trebala biti imenovana na Gradskom vijeću.
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ niječno odgovora, jer po Zakonu o muzejima i zadnjim izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Požega članove ispred osnivača imenuje izvršni čelnik.
dr.sc. DINAKO ZIMA napominje da je njegovo pitanje bilo: „Zašto je natječaj poništavan s obzirom da je u medijima izašlo da kandidati nisu dobili natpolovičnu većinu glasova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega, a ima ih pet.“
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ odgovara vijećniku da je temeljni kriterij za imenovanje ravnatelja  predloženi Program rada za mandatno razdoblje od četiri godine sukladno odredbi Zakona o muzejima. Nadalje navodi, da Upravno vijeće niti jedan od dva Programa nije ocijenio dovoljno kvalitetnim kao temeljni uvjet za imenovanje ravnatelja.

Vijećnik ANTONIO ŠARIĆ
     Navodi da se njegovo pitanje odnosi na mandat prijašnjeg gradonačelnika i izrađenu studiju Fakulteta prometnih znanosti iz Osijeka vezanu uz rješenje parkinga i prometa na središnjem Trgu Sv. Trojstva te pita gradonačelnika: „Da li je pokraj svih ovih naših projektiranja i rješenja Trga i izmještanja parkinga gore iznad dvorišta franjevačke crkve pa podzemne garaže, da li se ta studija ikad uzela u obzir ili nije.“ Potom napominje da su tu studiju „potpisali sadašnji dekan i predstavnik Zavoda za prostorno planiranje uz još dodatne suradnike“.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
     Odgovara vijećniku da je predmetna studija rađena neovisno o rješenjima za rekonstrukciju  Trga, a pogotovo neovisno o rješenjima anketne zone, znači zone koja okružuje Trg. Dodaje da se radi o prometnoj studiji kojom na Trgu ostaje parking i promet te da je kroz prezentaciju projekta uređenja Trga Sv. Trojstva iz komentara građana razvidno da građani žele da se s baroknog trga makne promet i parking, a ako baš nešto mora ostati onda je to samo jedan prometni pravac. Nadalje navodi da se promet želi smanjiti na najmanju moguću mjeru uz ostavljanje mogućnosti da se promet potpuno zatvori.
ANTONIO ŠARIĆ dodaje: „Morat ću Vas samo malo ispraviti u toj priči. Ideja studije nije bila da se parking izmjesti iznad fratara, nego je to bila jedna od prikazanih mogućih rješenja. Njihova ideja je bila da se ovaj trokut ispred gradske kuće ostavi i da bi bilo dobro da promet ostane u dijelu, npr. kako je to riješeno u Samoboru gdje je središnji barokni trg popločen starim rimskim kockama, promet je usporen na cca 20 km na sat, dvosmjeran je i ne siječe se - i ne prebacuje se na jednu traku  zaobilaznicama nego ima jedan tok koji je reduciran (npr. ne idu kamioni). Ideja je bila da se ostavi promet po nekakvim njihovim stručnim izračunima.“
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ odgovara vijećniku da to mijenja situacija sa Sokolovom ulicom, a u Samoboru nisu imali takovu situaciju te da Varaždin ima sličan barokni trg koji je bez prometa i parkiranja.

20. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik ANTONIO ŠARIĆ
Postavlja pitanje Mateju Begiću, predsjedniku Gradskog vijeća Grada Požege. Napominje, da nije nazočio sjednici kada se glasovalo o promjeni Poslovnika kojom se tražilo da se sjednice prenose putem You tube kanala te da je u listopadu 2022. godine na sjednici prvi puta istaknuo navedeni prijedlog za izmjenu Poslovnika, s kojim se složio i predsjednik Gradskog vijeća, odnosno rekao je da će isti podržati. Zanima ga, zašto je predsjednik Gradskog vijeća Grada Požege promijenio svoj prvotni stav.
ODGOVOR:
Predsjednik Gradskog vijeća MATEJ BEGIĆ
Odgovara vijećniku da se svega treba prisjetiti, da je nazočio sjednici Odbora za statutarno-pravna pitanja i da podržava stav Odbora u svezi predloženih izmjena Poslovnika. U svezi postavljenog pitanja, vijećniku će se dostaviti pisani odgovor.

Vijećnik TOMISLAV HAJPEK
Postavlja pitanje u svezi točke koja je bila na prošloj sjednici Gradskog vijeća, koja se odnosi na donošenje odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći sugrađanima sa slabijim imovinskim statusom kojom je obuhvaćena i skupina hrvatskih branitelja koji primaju naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje. Navodi, da ima informaciju da je netko iz Grada kontaktirao voditelja Miroslava Bagarića u Županji da dostavi popis Gradu kako bi se „kontaktirali branitelji radi predaje zahtjeva, ali to se nije dogodilo budući je samo trinaest branitelja podnijelo zahtjev“. Vijećnika zanima zašto branitelji nisu kontaktirani i zašto je za branitelje uvjet bila dobna granica „više od 50 godina starosti“ te predlaže da se navedeno ispravi.
ODGOVOR:
Pročelnica MAJA PETROVIĆ
Odgovorila je vijećniku kako nitko nije zvao branitelje, jer to nije sukladno Odluci koju je usvojena na prošloj sjednici Gradskog vijeća. Istaknula je da je kontaktirala Županiju radi dostave popisa branitelja kako branitelji ne bi morali dokazivati svoj status, ali popis je sadržavao samo ime i prezime i OIB. Nadalje navodi „da je i sama iznenađena jer je pristiglo samo 13 prijava od strane branitelja unatoč tome što je Javni poziv bio objavljen na službenim stranicama Grada i u medijima“.

Vijećnik dr.sc. DINKO ZIMA
Pita zašto se ne održava područje Senjak koje je obnovljeno 2015. godine iz sredstva Grada te ističe da je „riječ o području u blizini Kirovog mlina na kojemu su pokopane žrtve ustaškog terora, gdje je bio ustaški logor 1941. godine“.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
Odgovora vijećniku da je navedeno područje prošle godine pokošeno i da trenutno nema saznanja u kavom je stanju. Potom dodaje, da će nadležna gradska služba utvrditi o kakvom se problemu radi na toj lokaciji.

Vijećnik TOMISLAV HAJPEK
Pita Gradonačelnika kakvi su razmjeri štete na Sajmištu, vezano uz nedavno nevrijeme

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
Odgovara vijećniku da razmjeri štete nisu veliki te da po stvarnim podatcima nisu dovoljni za proglašavanje elementarne nepogode. Nadalje dodaje, da je nekoliko kuća stradalo zbog prodora vode u podrum i nastale su samo manje štete, a građanima koji su imali veće štete i koji su lošijeg financijskog stanja Grad će pomoći na temelju dostavljene prijave.

Vijećnik ANTONIO ŠARIĆ
Postavlja pitanje vezano uz Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu vezano uz kategoriju nerazvrstanih cesta, konkretno u Novom Selu, u Požegi ulice - Vinka Paulskog, Zrinke Kunc, Vilare i u Mihaljevićima Vinogradska ulica. Pita: „ U kojoj fazi smo sa tim, do kuda smo došli i da li se radi išta na tim predviđenim cestama ?“
ODGOVOR:
Pročelnica ANDREJA MENĐEL
Odgovara vijećniku da je za uređenje navedenih nerazvrstanih cesta objavljen postupak javne nabave i to za Vinogradsku ulicu u Mihaljevcima i za Frankopansku ulicu kod staze Vilare, dok se za Vinorodnu ulicu u Novom Selu rješavaju imovinsko-pravni odnosi, a nakon toga pokrenut će se postupak za ishođenje građevinske dozvole.

Vijećnik JOSIP MATKOVIĆ
Postavlja pitanje Gradonačelniku: „Dokle se stiglo s projektima vezanim uz izgradnju Dječjeg vrtića u Požegi i u Mihaljevcima ?“.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
Odgovara vijećniku da je Grad dobio Ugovor za Dječji vrtić u Požegi prije oko mjesec dana, da za isti Grad ima građevinsku dozvolu, sve projekte - glavni, izvedbeni i troškovnik te da je objavljen natječaj za rušenje starog vrtića i kuće koja je prethodnih godina kupljena. Potom dodaje, da se sljedeći tjedan planira raspasati natječaj za izvođenje radova na izgradnji vrtića i isti bi trebali početi krajem ljeta, a završiti do kraja sljedeće godine. Što se tiče izgradnje vrtića u Mihaljevcima, ističe da je Grad i za taj vrtić dobio Ugovor, da je početak radova vezan uz usvajanje Prostornog plana u Županiji kojim je za nekretninu na kojoj će se vrtić graditi predviđena namjena za predškolski odgoj umjesto dosadašnje školske i sportske namjene. Nadalje dodaje, da će se nakon usvajanja Prostornog podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, a s gradnjom se planira početi najkasnije tijekom sljedeće godine.

Vijećnik TOMISLAV HAJPEK
Pitanje je vezano uz projekt Hrvatskih voda i izgradnju retencija na lokaciji „Pakao“ čija se realizacija očekuje kroz četiri ili pet godina te vijećnik pita Gradonačelnika: „Kako će se naselje Vidovci i dio naselja Dervišage u tom periodu zaštiti od oborinskih voda i da li se kanali i potoci u tim naseljima održavaju ?“.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
Odgovara vijećniku da je je realizacija spomenutog projekta vezana uz donošenje Prostornog plana Županije i da je održavanje kanala i potoka u spomenutim naseljima u ingerenciji Hrvatskih voda. Potom ističe da građani odlaganjem otpada uz kanale i potoke onečišćavaju iste i time ih čine nepropusnim prilikom većih oborina.

Vijećnik ANTE KOLIĆ
Postavlja pitanje Gradonačelniku: „U kojoj je fazi Projekt Energetske učinkovitosti javne rasvjete“.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
Odgovara vijećniku Koliću da je navedeni projekt završen, da je Gradu dostavljena okončana situacija nešto manje od 9.000.000,00 s PDV-om te ističe: „Što se tiče cijene, Grad će od HBOR-a uzeti 8.000.000,00 kuna, a razlika će se platiti sredstvima planiranim u Proračunu. Očekujem da će se do kraja mandata HBOR-u vratiti iznos od 8.000.000,00 kuna, a učinkovita javna rasvjeta po ovoj LED tehnologiji nije izmišljena da svijetli bolje, nego da svijetli ekološki prihvatljivije i jeftinije te da će se sljedeće godine u ovo doba moći vidjeti kolika je razlika u cijeni potrošnje struje prije i sada.

Vijećnik ANTONIO ŠARIĆ
Vezano uz pitanje vijećnika Kolića, pita Gradonačelnika: „Da li se rasvjetna tijela mogu na daljinsko upravljanje kontrolirati, da li smo to stavili kao obvezu kod izvođenja. Da li se na takav način kod tog daljinskog upravljanja regulira snaga ili se regulira isključivo da taj rasvjetni stup radi ili ne radi.“
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
Odgovora vijećniku Šariću da je bilo predviđeno daljinsko upravljanje koje nije izvedeno niti plaćeno jer je HEP od samog početka radova izvijestio Grad da ne dopušta stavljanje uređaja za daljinsko upravljanje u svoje trafo stanice. Napominje da je Grad zahtijevao „ugradnju lampi koje su pripremljene za pametno upravljanje, i tako su ugrađene“. Potom dodaje da nove tehnologije omogućavaju različite modele upravljanja javnom rasvjetom te će se trebati u skladu sa stručnim mišljenjem izabrati neki od modela koji odgovaraju .

19. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik Ante Kolić (HDZ):
Postavlja pitanje vezano uz prodaju zemljišta sjeverno od Zrinske ulice. Zanima ga, da li je bilo zainteresiranih osoba za kupnju predmetnog zemljište, koja je početna cijena i sl.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Odgovora vijećniku da je u posljednjem tromjesečju prošle godine bio objavljen natječaj s početnom cijenom od oko 600.000,00 kuna na koji je pristigla jedna ponuda od 250.000,00 kuna. Misli da je to bila ponuda obližnje firme koji su predmetno zemljište željeli pripojiti svom zemljištu i proširiti se. Nadalje navodi, da se više nitko nije javio na predmetni natječaj, da je ponuda koju vijećnik spominje bila neprihvatljiva te da natječaj još uvijek nije ponovljen.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Postavlja pitanje gradonačelniku, odnosno navodi da je htio postaviti isto pitanje, ali vijećnik Kolić ga je preduhitrio. Potom navodi da je shvatio da natječaj nije ponovljen te ga zanima da li postoji mogućnost da se natječaj „ne provede dok zemljište ne bude parcelirano i dok uz njega ne budu napravljene dvije pristupne ceste, jer je zemljište trenutno male vrijednosti.“ Predlaže izgradnju ceste i preuređenje zemljišta te da se nakon toga „stavi na prodaju.“
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Odgovara vijećniku: „Kada se gleda tržišno, Grad bi trebao potrošiti, ne znam koliko novaca i izgraditi četiri gradilišta ukupne vrijednosti od cca 100.000,00 eura ili 25.000,00 eura po gradilištu, a za isto neuređeno zemljište moguće je postići cijenu od cca 90.000,00 eura, nije to neka podcijenjena vrijednost. Što se tiče GUP-a i pristupne ceste, da ne bi bilo zabune, to je provedeno u nekom drugom vremenu. Tamo nije bilo ceste niti je sada ima. U GUP-u je ucrtana svojevremeno i jedan od problema s tim zemljištem je - što se nisam dao nagovoriti i tu ću završiti. A što ćemo napraviti, odlučit ću zajedno sa suradnicama i izabrati najpovoljniju varijantu za Grad Požegu. Cijenu spuštati nećemo, to je sigurno.“

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Postavlja pitanje gradonačelniku vezano uz prisustvovanje vijećnika na sjednici putem video linka te želi da mu se razjasni „čime je to propisano i koji vijećnici mogu na takav način prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća. Nadalje navodi da je danas na dnevnom redu točka vezana uz proračun za koju je potrebo 10 glasova i pita koji je razlog da je vijećnica Sertić prisutna na današnjoj sjednici putem video linka, da li je to legalno, legitimno i kojim aktom je to propisano.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Odgovara vijećniku da je vijećnica Sertić imala izuzetno tešku operaciju (pogotovo vezano uz kretanje) i da je to razlog zašto danas na može biti fizički nazočna sjednici Gradskog vijeća, a ukoliko istom ne vjeruje, može se priložiti i njena liječnička dokumentacija.
Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Dodaje da na svoje pitanje nije dobio odgovor, da ne sumnja u bolest vijećnice te ponovo pita: Čime je propisano prisustvo vijećnice na video linku koja je bolesna - „Poslovnikom, kojim aktom, kojom točkom.“
Predsjednik Gradskog vijeća, Matej Begić:
Pojašnjava da je navedeno u skladu s člankom 80.a Poslovnika te čita navedeni članak.
Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Dodaje da se navedeni članak ne odnosi na njegovo pitanje.
Predsjednik Gradskog vijeća, Matej Begić:
Potom navodi da će svakom vijećniku omogućiti prisustvovanje sjednicama Gradskog vijeća uživo odnosno sukladno spomenutom članku.
Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Nadalje ističe da će u svezi navedenog tražiti pravno tumačenje, autentično tumačenje, da će osporavati legalnost ove sjednice, pogotovo za točke za koje je potrebna većina glasova svih vijećnika. Također navodi da se ovdje radi o mišljenu predsjednika Gradskog vijeća, da nisu dobili stav struke i da se pročelnica o navedenom pitanju nije očitovala.
Pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, Ljiljana Bilen:
Vezano uz postavljeno pitanje odgovora da sukladno Statutu i Poslovniku nije nadležna davati autentična tumačenja.
Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Ponovo navodi da će ispred Kluba vijećnika SDP-a tražiti autentično tumačenje, da li vijećnica koja je bolesna i koja ima liječničku dokumentaciju ili potvrdu može sudjelovati u radu sjednice Gradskog vijeća putem video linka, te zahtjeva da se postupa sukladno zakonu i Poslovniku.

Vijećnik dr.sc. Dinko Zima (SDP):
Postavlja pitanje kada će biti donesena Strategija zelene infrastrukture i zanima ga kada će na red doći uređenje parkova u Požegi.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gradonačelnik odgovora vijećniku da Strategija ne postoji, da istu treba napraviti i da se radi o opsežnom poslu. Potom navodi, da će se u isto krenuti te da ne voli započinjati nešto za što Grad nema dovoljno resursa bez obzira o čemu se radilo. S obzirom na utvrđene planove ističe „i to će doći na red, no sada trenutno imamo tema koje su hitnije i koje moramo obraditi, a nakon toga započet ćemo i sa Strategijom.“

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Postavlja pitanje zašto mu na osnovu njegova zahtjeva ispred Kluba vijećnika SDP-a nisu dostavljani tonski zapisi od 1. do 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege, ovoga saziva.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, Ljiljana Bilen:u
Odgovara vijećniku da su traženi tonski zapisi dostavljeni drugi ili treći dan od dana podnošenja zahtjeva na e-mail adresu koju je posebnim podneskom dostavila vijećnica Magdalena Turkalj Čorak te da o istom odmah može priložiti dokaz.

Vijećnik Ante Kolić (HDZ):
Postavlja pitanje vezano uz aglomeraciju u Požegi: „Možete li nam reći, u kontekstu događanja s građevinskom firmom u Požegi, kakvo je stanje što se tiče radova aglomeracije s obzirom na ozbiljnost tog projekta i da je on blizu kraja. Bilo bi dobro da ovdje, ukratko, saznamo u kojem je stanju i kako to ide.“
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Odgovara vijećniku: „Riječ je o glavnom pročistaču otpadnih voda. Tu je bilo poprilično kašnjenje, gledamo to više sa strane, jer su Hrvatske vode te koje vode projekt. Međutim, tu je zajednica ponuditelja Presoflex i slovenski Riko i uspjelo se postići to da Presoflex prepusti drugom iz zajednice da završi projekt bez njih. Riko je angažirao firmu iz Slavonskog Broda te radovi napreduju dosta dobro. Prema najavama Rika, u lipnju bi taj projekt trebao biti završen. S obzirom da je aglomeracija Požega već završena, sa završetkom pročistača to bi bio kraj u cjelini s aglomeracijom.“