Alati za pristupačnost

Natječaji

Javni natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.

Grad Požega dodijelit će deset (10) stipendija u iznosu od 70,00 eura, mjesečno za školsku godinu 2023./2024. darovitim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Požege.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju učenici koji:
- su redoviti učenici 2. - 4. razreda srednje škole
- imaju prebivalište na području grada Požege najmanje 5 godina
- imaju prosjek ocjena najmanje 4,50
- su državljani Republike Hrvatske.

Natječaj...

Odluka o stipendiranju učenika...

Ispravak Odluke o stipendiranju učenika...

Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju učenika...

Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju učenika...

Obrazac za prijavu...

Rok za podnošenje prijava je do 17. studenog 2023. godine.

Javni natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2023./2024.

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima s područja grada Požege za akademsku godinu 2023./2024.

Grad Požega dodijelit će dvadeset (20) stipendija u mjesečnom iznosu od 185 eura za akademsku godinu 2023./2024. studentima koji imaju prebivalište na području grada Požege.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti isključivo redoviti studenti upisani na preddiplomski sveučilišni
studij, diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski studij te diplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij te specijalistički diplomski stručni studij i to ako:

 • su državljani Republike Hrvatske
 • imaju stalno prebivalište na području grada Požege (najmanje tri posljednje godine)
 • studiraju u Republici Hrvatskoj, ali izvan mjesta prebivališta, odnosno izvan grada Požege
 • su studenti prve godine studija koji su posljednji razred srednje škole završili s prosječnom ocjenom od najmanje 3,5
 • su studenti viših studijskih godina koji su prethodnu studijsku godinu završili s prosječnom ocjenom od najmanje 3,0.

Natječaj...
Zahtjev...
Pravilnik o stipendiranju studenata...

Rok za prijave je do: 7. studenog 2023. godine

Poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i elektroničkih publikacija od interesa 2023.

Zaključak o odabiru usluga...


JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i elektroničkih publikacija od interesa za građane i Grad Požegu u 2023. godini

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i elektroničkih publikacija od interesa za građane i Grad Požegu u 2023. godini
Elektronički mediji su definirani Zakonom o elektroničkim medijima kao audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.
Radijski programi su urednički oblikovane zvukovne i govorne informacije svih vrsta te autorska djela i predmeti srodnih prava koji se objavljuju putem radija u svrhu obavješćivanja i zadovoljavanja kulturnih, obrazovnih i ostalih potreba te javne komunikacije.

Elektroničke publikacije su urednički oblikovani, proizvedeni ili prikupljeni medijski sadržaji koje putem interneta objavljuju pružatelji usluga elektroničkih publikacija u svrhu javnog informiranja, zabave ili obrazovanja.
Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za građane i Grad Požegu koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.
Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.
Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za građane i Grad Požegu.

Natječaj...

Odluka...

Obrazac 1....

Obrazac 2...

Obrazac 3...

 Rok za dostavu prijava je do: 30. siječnja 2023. godine

Zaključak o odabiru...

Natječaj za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega 12/20

N A T J E Č A J
za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega

Predmet ovoga Natječaja je odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega (u daljnjem tekstu: PIP) ili najam prostora po komercijalnim uvjetima. Pravo na korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe - poduzetnici uključujući i znanstvene institucije sukladno Pravilniku o radu poduzetničkog inkubatora, definiranju načina pružanja inkubacijskih usluga te utvrđivanju kriterija za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega i njegovim izmjenama (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.
Predmet ovoga Natječaja je:
- proizvodna hala veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²) i
- uredski prostor veličine 17,70 m²
- uredski prostor veličine 18,20 m²
- konferencijska dvorana 76 m² i sala za sastanke 55 m².

Zahtjeve za korištenjem usluga PIP-a – proizvodne hale i uredske prostore mogu podnijeti:
1. Poduzetnici početnici
2. Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
3. Poduzetnici bez subvencija.

Natječaj...

Prijava za inkubaciju...
Prijava za PPI...
Zahtjev za nepostojanje duga...
Cjenik usluga...
Pravilnik o radu Poduzetničkog inkubatora...
I. izmjene pravilnika...
II. izmjene pravilnika...
III. izmjene pravilnika...
IV. izmjene pravilnika...
V. izmjene pravilnika...


Odluka o odabiru korisnika...

Natječaj za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega 12/22

N A T J E Č A J
za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega

 

Predmet ovoga Natječaja je odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega (u daljnjem tekstu: PIP) ili najam prostora po komercijalnim uvjetima. Pravo na korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe – poduzetnici uključujući i znanstvene institucije sukladno Pravilniku o radu poduzetničkog inkubatora, definiranju načina pružanja inkubacijskih usluga te utvrđivanju kriterija za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.

            Predmet ovoga Natječaja je najam dviju proizvodnih hala kako slijedi:

 • proizvodna hala veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²) – Hala 1 i
 • proizvodna hala veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²) – Hala 2.

Zahtjeve za korištenjem usluga PIP-a mogu podnijeti:

 1. Poduzetnici početnici
 2. Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
 3. Poduzetnici bez subvencija.
 4. Poduzetničke potporne institucije

Natječaj...

Opširnije na stranicama Lokalne razvojne agencije Požega...