Alati za pristupačnost

Natječaji

JAVNI POZIV za iskaz interesa korištenja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom kroz provedbu projekta „Zaželi – UZRIUP RH“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujka 2024. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, kodni broj Ugovora: SF.3.4.11.01.0561, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., Zaželi – prevencija institucionalizacije, Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom Republike Hrvatske u partnerstvu s Gradom Požegom objavljuje:

 JAVNI POZIV

za iskaz interesa korištenja usluge potpore i podrške u sva_odnevnom životu starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom kroz provedbu projekta „Zaželi – UZRIUP RH“

Prijave na javni poziv, s traženom dokumentacijom, potrebno je u što kraćem roku dostaviti na adresu:

Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom Republike Hrvatske, Vlatka Mačeka 4, 34000 Požega.

 Sve potrebne informacije mogu se dobiti na:

 • telefon: 034/271-478
 • mobitel: 098/801-645
 • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Poziv je trajno objavljen, odnosno do završetka projekta.

Poziv...
Prijava...
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva...

 

Natječaj za podnošenje zahtjeva za davanje u najam stanova kojima raspolaže Grad Požega 02/24.

JAVNI NATJEČAJ
za podnošenje zahtjeva za davanje u najam stanova kojima raspolaže Grad Požega - utvrđivanje liste kandidata

Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje u najam gradskog stana ima svaki punoljetni, hrvatski državljanin, koji pored općih uvjeta propisanih posebnim propisima ispunjava i slijedeće uvjete:

 • da ima prebivalište na području Grada Požege,
 • da nema u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan,
 • da nema pravo korištenja odgovarajućeg stana, na temelju ugovora o najmu stana ili na temelju posebnog propisa.
 • da nije iskoristio pravo na otkup stana, sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
 • da nema, niti je ostvario pravo na obnovu za popravak ratom uništene ili oštećene kuće sukladno Zakonu o obnovi
 • da nije zaposlen u trgovačkom društvu ili ustanovi koja raspolaže vlastitim fondom stanova i stambenih zgrada.

Rok za prijave je do: 11. ožujka 2024. godine

Natječaj...
Obrazac za prijavu...

Odluka...

Poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i elektroničkih publikacija u 2024.

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i elektroničkih publikacija
od interesa za građane i Grad Požegu u 2024. godini

 Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i elektroničkih publikacija od interesa za građane i Grad Požegu u 2024. godini.
Elektronički mediji su definirani Zakonom o elektroničkim medijima kao audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Radijski programi su urednički oblikovane zvukovne i govorne informacije svih vrsta te autorska djela i predmeti srodnih prava koji se objavljuju putem radija u svrhu obavješćivanja i zadovoljavanja kulturnih, obrazovnih i ostalih potreba te javne komunikacije.

Elektroničke publikacije su urednički oblikovani, proizvedeni ili prikupljeni medijski sadržaji koje putem interneta objavljuju pružatelji usluga elektroničkih publikacija u svrhu javnog informiranja, zabave ili obrazovanja.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za građane i Grad Požegu koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za građane i Grad Požegu.

Poziv...
Odluka...
Obrazac 1....
Obrazac 2...
Obrazac 3...

Rok za dostavu prijava je do: 8. veljače 2024. godine

Zaključak...

Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Požege

JAVNI POZIV
za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Požege

 Pozivaju se ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i udruge te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za člana Kulturnog vijeća i to za sljedeća područja i djelatnosti:

 • kulturne djelatnosti: arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, knjižnična djelatnost, nakladnička i knjižarska djelatnost i audiovizualna djelatnost
 • kulturno-umjetničko stvaralaštvo: dramska i plesna umjetnost, glazbena i glazbeno-scenska umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura, interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalna umjetnost i kulturno-umjetnički amaterizam
 • djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom
 • transverzalna područja: međunarodna kulturna suradnja i mobilnost, dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi, raznolikost kulturnih izričaja, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama i digitalizacija u području kulture.

Poziv...
Obrazac za prijedlog kandidata...
Obrazac za suglasnost...

Poziv je otvoren do: 23. siječnja 2024. godine

Javni natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.

Grad Požega dodijelit će deset (10) stipendija u iznosu od 70,00 eura, mjesečno za školsku godinu 2023./2024. darovitim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Požege.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju učenici koji:
- su redoviti učenici 2. - 4. razreda srednje škole
- imaju prebivalište na području grada Požege najmanje 5 godina
- imaju prosjek ocjena najmanje 4,50
- su državljani Republike Hrvatske.

Natječaj...
Odluka o stipendiranju učenika...
Ispravak Odluke o stipendiranju učenika...
Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju učenika...
Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju učenika...
Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju učenika... 
Obrazac za prijavu...

Lista...
Odluka...

Rok za podnošenje prijava je do 17. studenog 2023. godine.