Alati za pristupačnost

25. sjednica Gradskog vijeća

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u srijedu, 31. siječnja 2024. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

Vijećnička pitanja od 16:00 do 16:30 sati.

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege...

 1. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2023. godine
 2. Prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
  - prilog
  - mišljenje Zavoda za prostorno uređenje PSŽ
 3. Prijedlog Odluka o uređenju prometa na području grada Požege
  - suglasnost
 4. a) Prijedlog Odluke o odricanju od prava prvokupa na nekretnini k.č.br. 1391, u k.o. Požega
  - prilog
  - prilog
  b) Prijedlog Odluke o odricanju od prava prvokupa na nekretninama k.č.br. 1955/1 i k.č.br. 1956, u k.o. Požega
  - prilog
  - prilog
 5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Požege
  - prilog
 6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2023./2024.
 7. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine
  - konačni nacrt
  - konačni nacrt prilog
  - Odluka o upućivanju
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege
 9. Prijedlog Rezolucije o proglašenju Grada Požege sigurnim mjestom za žene
  - nadopuna

Preuzimanje svih materijala...